Potrzebujesz zarządzać dostępem do baz informacji w firmie? Dzwoń 504 094 420 

Doradztwo IT Kraków

Szybka pomoc informatyczna

Doradztwo IT Karków
Postaw cel współpracy z działem IT, a my pomożemy

Doradztwo IT Kraków umożliwia w łatwy sposób przełożyć cele biznesowe na cele informatyczne

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga planowania, zarządzania podczas drogi do realizacji postawionych celów. Oznacza to reagowanie w chwilach pojawiania się sytuacji tworzących nowe perspektywy biznesowe lub zagrożenia i trudności. W związku z tym, że informatyka i procesy biznesowe w przedsiębiorstwach z upływem czasu zostały zintegrowane, konieczne stało się zarządzanie rozwojem i  wdrażaniem nowoczesnych technologii IT.

Przedsiębiorstwa konkurują między sobą w:

 • innowacyjności produktów lub usług
 • pozyskaniu klientów,
 • redukcji kosztów przy zachowaniu jakości usług i produktów,
 • zasięgu dystrybucji marki czyli miejsc prowadzenia swojej działalności,
 • czasie świadczenia swoich usług i dostarczeniu produktów dla klientów.

Dlatego przed działami IT stawiane są cele, aby:

1. zbudować skalowalne środowisko IT, które będzie gotowe na przyjęcie większego obciążenia obliczeniowego,
2. przyspieszyć rozwój działalności firmy wykorzystując technologie IT,
3. zapewnić bezpieczeństwo utrzymania procesów biznesowych, produkcyjnych, usługowych wykorzystujących technologie IT.

Nasza współpraca zaczyna się od wizji, misji i koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej. Wraz z rozwojem przedsiębiorstw może nigdy się nie kończyć. Razem możemy współtworzyć sukces naszych firm i wspólnie realizować cele stawiane przez podlegającą ciągłej transformacji rzeczywistość, w której żyjemy.

Warunki współpracy:

i

Umowa

Na czas nieokreślony z koniecznością wypowiedzenia umowy

Stały Koszt

Zakres usług dostarczanych cyklicznie. 

Zmienny koszt

Uzależniony od rozwiązanych sytuacji kryzysowych u klienta wychodzących poza zakres usług cyklicznych. Nasze stawki godzinowe

Tani dojazd

Na terenie Krakowa oferujemy tani dojazd do klienta w cenie 40 zł netto

Nasza rola nie tylko obejmuje doradztwo IT Kraków

Często przyjmujemy rolę:

 • Doradcy do spraw rozwoju IT – wdrażaj technologię IT we właściwym czasie,
 • Projekt manager IT,
 • Produkt manager IT,
 • Eksperta wirtualizacji i integratora systemów IT,
 • Wdrożeniowca technologii i rozwiązań IT,
 • Oficera bezpieczeństwa IT,
 • Administratora systemów Windows, Linux,
 • Administratora sieciowego,
 • Inżyniera projektującego i konfigurującego sieci komputerowe,
 • Informatyka pomagającego pracownikom w obsłudze systemów i oprogramowania,
 • Serwisanta naprawiającego technologie IT,
 • Technika instalującego sieci komputerowe,
 • Programisty

Zdobyliśmy doświadczenie prowadząc działalność informatyczną od 2001 roku. Informatyka w naszym życiu to pasja ponieważ rozwój technologii IT powoduje, że nieustannie podejmujemy nowe wyzwania.
Stąd wynika zrozumienie potrzeb naszych klientów – bo to z nimi współpracujemy, a technologie są tylko narzędziem.

Dlatego prowadzimy rozmowy z klientami na poziomie:

 • przedsiębiorców i zarządzających firmami,
 • osób bezpośrednio pracujących i wykorzystujących technologie IT,
 • osób tworzących, projektujących, zarządzających, wdrażających i konfigurujących technologie IT.

  Na prowadzoną działalność jak i na technologie IT patrzymy jak na jeden system w którym:

  • realizowane są cele
  • uruchamiane są programy
  • wdrażane są nowe usługi
  • otrzymywane są wartości

  w wyniku których budowana jest organizacja zdobywająca doświadczenie, napełniona bazą wiedzy, umiejętnościami budowania relacji i adaptacji z otoczeniem:

  • pracowników poprzez zarządzanie – B2E, 
  • klientów poprzez budowę marketingu – B2C lub B2B,
  • społeczeństwem poprzez budowę świadomości marki – PR lub Social network.

  Modele współpracy

  We współpracy stosujemy dwa modele:

  • Model przyczynowo – skutkowy, który pozwala szybko rozpocząć realizację i wstąpić na drogę do celu.
  • Podczas drogi do celu czyli procesu stosujemy drugi model następujących po sobie kamieni milowych, w którym dążymy do cyklicznej powtarzalności.
   Cykliczność w wyniku powtarzania budowania jakości i szybkości świadczonych usług, efektywności produkcji oraz reakcji na nowe sytuacje.

  Takie podejście pozwala skrócić czas realizacji zadań jak i drogi dotarcia do celu. Zaoszczędzony czas daje potencjalną możliwość na dostrzeżenie innowacji, stworzenie nowych produktów i rozwiązań, które tworzą nowe perspektywy dla klientów i rozwijających się przedsiębiorstw.
  Każda wypracowana, wyprodukowana w ten sposób innowacja/rozwiązanie/produkt zamienia otaczający nasz świat na lepszy ponieważ tworzy wartość dodaną – wspólnie wytworzoną na drodze współpracy.

  Wartość dodana jest naszym wspólnie wypracowanym zyskiem doświadczenia i radzenia sobie w sytuacjach, których nie można uniknąć czyli kryzysach lub ryzykach będących częścią składową każdej drogi do celu.

  Współpraca i jej sukces zależy od woli lub potrzeby oraz wiary w sens osiągania postawionych lub przyjętych celów na drodze życia w grupie i społeczeństwie.

  Dlatego zawsze staramy się budować relacje partnerskie i pomagać innym w realizacji celów. Rozumiemy również, że dzieją się sytuacje niezależne od nas i naszych klientów, a te sytuacje uniemożliwiają dalszą wspólną drogę. Rozstajemy się wtedy w zgodzie wzajemnym zrozumieniu, wiedząc, że w przyszłości mogą pojawić się cele, sytuacje łączące nasze organizacje, by wspólnie zdobywać doświadczenie w drodze do celu.

  Dodatkowe korzyści:

  Ludzie

  Realizacja celu przez zespół ludzi tworzących rozwiązanie IT od początku do końca.

  Szybkie reagowanie

  Zachowanie ciągłości usług koniecznych do prawidłowego funkcjonowania rozwiązania IT oraz szybka reakcja specjalisty w sytuacjach kryzysowych

  Zadowolenie klienta

  Gwarancja satysfakcji z szybko rozwiązanego problemu technicznego

  Rabat przy stałej współpracy

  Ustalony w umowie

  Szybka pomoc informatyczna

  Doradztwo informatyczne Kraków

  Wizja współpracy w obszarach usługi Doradztwo IT Kraków

  Przed rozpoczęciem współpracy zawsze rozmawiamy zadając pytania, tak by wszystko zostało na początku ustalone i nic nie zostało pominięte. Ważne jest dla nas, by zakończenie wszystkich zleconych nam prac było zrealizowane w terminie i satysfakcjonujące dla obu stron.

  Model przyczynowo – skutkowy

  1. Pytamy o wizję tworzenia firmy, misję współpracy z klientami, pracownikami, główny cel naszej współpracy, w którym realizują się procesy biznesowe, usługowe, produkcyjne, handlowe.
  2. Pytamy o wartości, które mają być dostępne lub chronione oraz dla jakich grup są skierowane: pracowników, klientów, partnerów, organizacji wpierających działalność firmy.
  3. Pytamy o to jak wygląda organizacja,  hierarchia, kto pełni jaką rolę i jakie ma uprawnienia dostępu do informacji oraz z kim i co można ustalić.
  4. Pytamy i ustalamy rozwiązania, sposoby komunikacji oraz warunki współpracy (określamy granice finansowe do realizacji celu). Dzięki powyższym informacjom tworzymy ofertę rozwiązań i usług, które naszym zdaniem będą korzystne dla naszych klientów. Po zatwierdzeniu oferty przystępujemy do podpisania umowy i realizacji w określonym harmonogramie i kosztorysie,
  5. Tworzymy dokumentację będącą bazą wiedzy, przebiegu procesu realizacji celu. Dokumentacja jest na bieżąco autoryzowana przez zleceniodawcę,
  6. Dostarczamy rozwiązania, oprogramowanie i sprzęt IT,
  7. Wdrażamy rozwiązanie IT łącząc urządzenia i oprogramowanie IT w postaci prototypu gotowego do pracy zgodnie z ustaleniami z osobami wskazanymi w umowie. (omawiamy, pokazujemy, uczymy, oddajemy do użytku),
  8. Podpisujemy protokół zdawczo – odbiorczy i wystawiamy fakturę.
  9. Czekamy na dalsze cele lub zadania, w których utrzymujemy ciągły kontakt z klientem lub świadczymy usługi powdrożeniowe.

  Przykład:

  • Tworzymy prototyp programu do automatyzacji procesów w firmie,
  • Obsługa prototypu programów do automatyzacji procesów firmowych,
  • Doskonalenie prototypu wynikające ze zmian środowiskowych,
  • Modernizacja prototypu programu w zależności od rozwoju sytuacji biznesowej klienta,
  • Modernizacja dokumentacji prototypu,
  • Tworzenie oprogramowania,
  • Budowa środowiska, informatycznego pozwalającego na skalowanie rozwoju oprogramowania,
  • Wdrożenie systemów i oprogramowania realizujących cel klienta,
  • Zabezpieczenie dążenia do celu klienta i prawidłowego działania stworzonego systemu oraz oprogramowania.

  Model drogi procesu dotarcia do celu

  • Pytamy i rozmawiamy o przyszłości,
  • Pytamy o zagrożenia i warunki zmiany realizacji celu,
  • Wskazujemy zagrożenia realizacji zlecenia,
  • Proponujemy rozwiązania,
  • Dyskutujemy na temat możliwości,
  • Dobieramy optymalne rozwiązania,
  • Przedstawiamy ofertę prototypu rozwiązania,
  • Podpisujemy umowę,
  • Budujemy prototyp,
  • Podpisujemy protokół zdawczo odbiorczy po wykonaniu określonych w umowie kamieni milowych,
  • Wystawiamy fakturę,
  • Obsługujemy prototyp w razie konieczności,
  • Czekamy w gotowości na decyzję o przystąpieniu do realizacji kolejnych etapów realizacji celu.
  doradztwo i konsulting it karków
  doradztwo informatyczne Kraków
  doradztwo it karków

  Jak rozliczamy usługi informatyczne?

  Cennik – doradztwo informatyczne Kraków

  Serwis techniczny

  130 zł netto

  1 godzina pracy

  Naprawa komputerów

  Naprawa laptopa

  Naprawa monitora

  Instalacja systemu Windows

  Instalacja oprogramowania

  Instalacja drukarki

  Instalacja sieci

  Najczęstszy wybór

  Usługi informatyczne

  150 zł netto

  1 godzina pracy

  Instalacja maszyny wirtualnej

  Instalacja serwera Windows

  Instalacja SQL serwer

  Instalacja oprogramowania do zarządzania firmą

  Instalacja zabezpieczeń

  Konfiguracja serwera

  Konfiguracja routera i sieci

  Usługi ekspertów IT

  200 zł netto

  1 godzina pracy

  Doradztwo informatyczne

  Szkolenie informatyczne

  Audyt bezpieczeństwa

  Automatyzacja i programowanie procesów

  Kopie bezpieczeństwa i odtwarzania danych

  Odzyskiwanie danych

  Szybka pomoc informatyczna od 2001r.

  Najczęściej wykonywane usługi – doradztwo informatyczne Kraków

  60+

  Strategia bezpieczeństwa firmy

  Wirusy, Scareware, Robaki, Ransomware, Trojan, Adware, Oprogramowanie szpiegujące, Bezplikowe złośliwe oprogramowanie

  500+

  Zarządzanie rozwojem IT w firmie

  Sieci, Serwery, Komputery, Laptopy, Monitory, Urządzenia peryferyjne

  15000+

  Wdrożenie procedur bezpieczeństwa IT we współpracy z pracownikami

  Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP