Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia naszej firmy Herion – Twój IT Partner

Firma informatyczna Kontakt

Firma informatyczna Herion IT Partner

prosi kontaktować się  z nami w celach realizacji Państwa celów, projektów IT, usług outsourcingowych oraz pomocy informatycznej wg poniższego rozpisania.

Zadzwoń! Pomożemy

Zadzwoń do eksperta IT

Firma informatyczna - kontakt

W celu realizacji projektu IT wyślij e-mail

Siedziba firmy

Ul. Rep. Korczakowskiej 19
30-867 Kraków, Polska

Serwis komputerów

Ul. Halszki 1f
30-611 Kraków, Polska

Szkolenia

ul. Zawiła 56,
30-390 Kraków. Polska

W czym możemy Ci pomóc?

Sukces definiujemy inaczej

Firma informatyczna powstała w 2001r. Świadcząc usługi informatyczne zawsze wyznajemy biznesową filozofię Win2Win.

Ważne jest dla nas abyśmy z każdym klientem razem osiągali postawione cele i zadania współpracy.

Wartość, którą wspólnie budujemy w postaci rozwiązań informatycznych zawsze ma na celu przyspieszyć, zabezpieczyć i ułatwić współpracę zespołową.

Komunikacja, terminowość, wymiana informacji i wartości są tak ważne dla jakościowej współpracy.

Nasza firma informatyczne dba o sprawność i bezawaryjną pracę technologii IT, dlatego prowadzimy okresowy monitoring urządzeń i w momencie pojawienia się objawów zużycia lub zagrożeń ostrzegamy i proponujemy odpowiednie rozwiązania.

Szybko świadczymy usługi dzięki zdalnej pomocy informatycznej IT.

Firma informatyczna Kontakt na email

Wojciech Wojciechowski

inż. IT

firma it kontakt
firma informatyczna kontakt online

Szybka pomoc informatyczna

Firma informatyczna Kontakt na telefon

F.a.q.

Masz pytania?

Nasza firma informatyczna prosi o zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami. Jeśli oczekiwana informacja nie znajduje się w poniższym spisie, nasza firma informatyczna Kontakt prosi na email lub telefon.

Współpraca outsourcingowa i projekty IT

Jakie oferujemy modele współpracy?
 • Model oparty na realizacji jednorazowego zlecenia/zadania w zakresie świadczonych usług informatycznych. Rozliczenie oparte na czasie realizacji wykonania usługi i niskim rabacie przydzielanym dla stałych klientów.
 • Model usług outsourcingowych oparty na gotowości priorytetowego przyjęcia zlecenia. Rozliczenie oparte na opłacie abonamentowej z możliwością zamówienia dodatkowych usług, towarów w korzystnych stawkach dla stałych klientów.
 • Model oparty na realizacji cyklicznych zadań – Administracja systemami. Rozliczenie następuje okresowo na podstawie umowy, w której zawarty jest zakres usług cyklicznych. A w przypadkach sytuacji kryzysowych rozliczenie następuje wg stawek godzinowych z  rabatem.
 • Model oparty na realizacji ściśle zdefiniowanego celu – projekt IT. Rozliczenie oparte na umowie, w której zawarty jest kosztorys wykonania rozwiązania IT.
 • Elastyczny model współpracy ukierunkowany na – Doradztwo IT. Realizacja celu uzależniona jest prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń losowych w państwa firmie. Kosztorys sporządzamy w oparciu o zakres prac, które mogą się zmieniać  w zależności od częstotliwości wystąpienia czynników losowych i poziomu ich skomplikowania.

Firma informatyczna Kontakt na telefon +48 504 094 420 lub biuro@herion.com.pl

Czym różni się projekt od zlecenia?
 • Projekt jest jak „umowa o dzieło”. Obejmuje on rozwiązanie tworzone pod indywidualny cel i potrzeby klienta. Ma swój początek i koniec oraz wycenę.
 • Zlecenie jest interwencją na zaistniałą sytuację, w której rozwiązujemy aktualny problem obszarach IT. Rozliczany jest wg stawek godzinowych.

Firma informatyczna Kontakt na telefon +48 504 094 420 lub biuro@herion.com.pl

Jak przebiega proces współpracy?
 • Wyślij zapytanie, przedstaw cel.
 • My przeprowadzimy audyt sytuacji i diagnostykę technologii,
 • W odpowiedzi prześlemy Ci ofertę rozwiązań,
 • Podpiszemy umowę współpracy,
 • Przystąpimy do realizacji celu.
 • Po realizacji umowy przeprowadzimy nadzór powdrożeniowy obejmujący okres gwarancji.

Firma informatyczna Kontakt na telefon +48 504 094 420 lub biuro@herion.com.pl

Jak szybko realizujemy projekty?

Czas realizacji jest zawsze zależny od rodzaju projektu, zakresu prac i dostępności wybranych technologii IT.

Dostawa specjalistycznych technologii informatycznych to często problem logistyki. Dlatego istotnym jest  planowanie czasu, a nie tylko kosztu rozwiązania i dostawy.

Na zamówione technologie informatyczne nasi klienci muszą czekać nawet 3-6 tygodni. Dobór odpowiednich rozwiązań na miarę potrzeb rozwojowych naszych klientów często wiąże się koniecznością przeprowadzenia rozmów na etapie wczesnego planowania inwestycji.

Firma informatyczna Kontakt na telefon +48 504 094 420 lub biuro@herion.com.pl

Co zrobić, by zaoszczędzić na naszych projektach?

Organizacja współpracy jest bardzo ważna. Sporządzenie listy zadań do wykonania jest pierwszym elementem dobrej organizacji. Przygotowanie wszystkich danych dostępowych do:

 • kont,
 • usług sieciowych,
 • danych kontaktowych do osób i firm współpracujących

mających wpływ na prawidłowe działanie programów i systemów. Posiadanie rozproszonych w wielu miejscach informacji wydłuża nasz czas usług i generuje koszty, których można byłoby uniknąć.

Posłużę się przykładem:

Jeżeli konfigurację sieci wykonywała firma X, a konfiguracje serwera firma Y, to aby rozpocząć projekt lub zlecenie w Państwa firmie potrzebujemy dokumentację konfiguracji z obu firm.
Jeżeli nie posiadacie Państwo dokumentacji to warto zdobyć powyższe informacje przed rozpoczęciem zlecenia ponieważ oczekiwanie na potrzebne dokumenty wydłuża czas naszej pracy, a to obciąża Państwa budżet.

Firma informatyczna Kontakt na telefon +48 504 094 420 lub biuro@herion.com.pl

Co otrzymujesz dodatkowo?
 • 3 m-ce gwarancji na usługi,
 • 12 m-cy gwarancji na urządzenia + gwarancje producenta,
 • Darmowe konsultacje po serwisowe.

Firma informatyczna Kontakt na telefon +48 504 094 420 lub biuro@herion.com.pl

Usługi informatyczne i serwisowe

Jak szybko możemy udzielić pomocy?

Szybka pomoc polega na tym, że:
1. Instalujecie Państwo na swoim komputerze program TeamViewer do celów niekomercyjnych, podajecie nam ID przydzielone przez program i hasło, a my łączymy się z Państwa komputerem,

2. Korzystamy z „Szybkiej pomocy w Windowsie 10” – należy się zarejestrować i zalogować na konto Microsoft oraz podać nam publikowane hasło,

3. Na terenie miasta Krakowa, przyjeżdżamy do Państwa do 2 godzin od zgłoszenia awarii w ramach godzin pracy naszej firmy lub w następnym dniu wg ustaleń telefonicznych.

Jakich informacji potrzebujemy, by szybko zdiagnozować przyczynę awarii?

Przede wszystkim, komunikatów błędów, dostępu do logów systemowych oraz sposobu zachowania się programów, urządzeń, systemów, komputera przed awarią. Dobrze jest zrobić zdjęcie komunikatów i wysłanie go nam przed przyjazdem.

Co wchodzi w zakres usług informatycznych?

W przypadku usług hardwarowych:

 • Diagnostyka
 • Demontaż/montaż
 • Czyszczenie elektroniki
 • Naprawa urządzenia

W przypadku usług softwarowych:

 • Diagnostyka
 • Konfiguracja lub naprawa systemu lub oprogramowania
 • Deinstalacja/instalacja
 • Czyszczenie systemu

Zadowolenie klienta

Rabat na przyszłe usługi

Jak wygląda proces przyjęcia sprzętu komputerowego do serwisu?
 • Prosimy dostarczyć zepsute urządzenie: komputer, laptop, monitor, moduł nagłaśniający do  serwisu.
 • Przeprowadzimy wstępną szybką diagnostykę na miejscu lub w ustalonym terminie,
 • Po diagnostyce urządzenia podany zostanie koszt i czas realizacji zlecenia,
 • Po uzyskaniu zgody klienta, nastąpi realizacja zlecenia lub odstąpienie.
 • Sprzęt należy odebrać do 7 dni od zakończenia zlecenia lub w ustalonym wspólnie terminie odbioru. Jeżeli klient nie odbierze sprzętu w ustalonym terminie to sprzęt zostanie zutylizowany.
Co wpływa na szybkość realizacji naszych usług?

Nowoczesna technologia, szybka łączność internetowa, regularna optymalizacja systemów oraz priorytetowy dostęp do konfigurowanych przez nas urządzeń i informacji konfiguracyjnych dostawców usług internetowych. 

Co otrzymujesz dodatkowo?
 • 1 m-c gwarancji na usługi
 • 12 m-cy gwarancji na części
 • Darmowe konsultacje po serwisowe.